Tag Archives: ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จากรู้ใจคุ้มครองอะไรบ้าง

มือใหม่หัดขับ ประสบการณ์ขับยังไม่มาก ส่วนใหญ่ถ้างบถึงหลายต่อหลายคนก็จะแนะนำให้ทำประกันชั้นหนึ่ง ซึ่งถ้ามีกำลังที่จะจ่ายไหวก็ดีไป แต่ถ้ารู้สึกหนักไปไม่แน่ใจว่าจ่ายเบี้ยประกันไปจะคุ้มค่าไหมเพราะไม่รู้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้เราจึงอยากจะมาแนะนำประกันชั้น 1 จากรู้ใจว่าคุ้มครองอะไรบ้าง และคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่เราจะจ่ายไปไหมกันค่ะ

  1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งการชนแบบไม่มีคู่กรณีและการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของตัวรถยนต์ตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะ และหากเกิดความเสียหายต่อกระจกรถยนต์ บริษัทก็จะชดใช้ค่าสินไหมโดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสภาพให้กลับคืนแบบเดิมตามราคาตลาดค่ะ นอกจากนี้ยังมีบริการรถยก 24 ชั่วโมง (เนื่องจากอุบัติเหตุ) อีกด้วยค่ะ
    1. สำหรับความคุ้มครองเกี่ยวกับรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะเพราะถูกปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ บริษัทก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ค่ะ หรือหากรถยนต์เกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจะไหม้จากเหตุใดหรือไหม้โดยตัวของรถยนต์เอง หรืออาจจะเหตุการภัยธรรมชาติที่ทำให้รถยนต์เสียหาย รวมทั้งกรณีน้ำท่วม บริษัทก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับทุนประกันเช่นเดียวกันค่ะ
    1. การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกนั้น จะจ่ายให้ในส่วนที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้ค่ะ ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดจะอยู่ที่สูงสุดไม่เกิด 5 ล้านบาทต่อครั้ง และในส่วนความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริษัทจะจ่ายในส่วนที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนและสูงสุดไม่เกิด 10 ล้านบาทต่อครั้งค่ะ
    1. ในส่วนของการคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย มีทั้งค่ารักษาพยาบาล ทั้งค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัดและค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริงค่ะ ส่วนสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มแก่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสายกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและทุพพลภาพค่ะ นอกจากนี้ยังมีการประกันตัวผู้ขับขี่ ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าประกันตัวให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุและถูกควบคุมในคดีอาญาค่ะ ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของประกันชั้น 1 จากรู้ใจ หวังว่าเพื่อนๆ ได้รับคำตอบสำหรับคำถามว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างนะคะ แม้เบี้ยประกันของประกันชั้น 1 จะราคาแพงที่สุดเพราะมีความครอบคลุมมากที่สุด แต่หากซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับรู้ใจเราสามารถผ่อนผ่านบัตรได้นานถึง 10 งวดด้วยกันค่ะ ถือว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้หนักจนเกินไปได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ